Voor wie is het fonds?

Het fonds is bescheiden van omvang en daarom kiest het stichtingsbestuur vooral voor Limburgse initiatieven van professionele kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan of voor startsubsidies aan projecten die de culturele ontwikkeling in Limburg kunnen bevorderen. Ook daarbij wordt gekeken naar kansen voor jonge professionals. De financiële ondersteuning bedraagt maximaal € 2.500.

Individuele professionele (!) kunstenaars, groepen en organisaties kunnen een beroep doen op het fonds van de stichting. Voorstellen worden alleen in behandeling genomen wanneer ze voldoen aan de volgende criteria:

– Het moet een project betreffen met een aanwijsbare relatie met Limburg.

– Het project moet vernieuwend zijn. En een kleiner project maakt meer kans dan een mega-manifestatie.

– Projecten die deels of geheel gericht zijn op jeugdigen, worden gelet op de achtergrond van het fonds niet in behandeling genomen.

– Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt meer dan éénmaal financiële steun geboden aan dezelfde aanvrager.

– Bij toekenning verplicht de aanvrager zich nadien tot het toezenden van een evaluatie van het project.