Voor wie is het fonds?

Professionele (!) kunstenaars – individueel of in groepsverband – en organisaties die in Limburg gevestigd zijn kunnen een beroep doen op het fonds van de stichting Brand Cultuurfonds Limburg. Studenten aan academies kunnen geen projecten indienen.

Voorstellen worden alleen in behandeling genomen wanneer ze voldoen aan de volgende criteria:

– Het moet een project betreffen met een aanwijsbare relatie met Limburg.
– Het project moet vernieuwend zijn.
– Een kleiner project maakt meer kans dan een mega-manifestatie.
– Projecten die deels of geheel gericht zijn op jeugdigen worden, gelet op de achtergrond van het fonds, niet in behandeling genomen.

Bij toekenning verplicht de aanvrager zich nadien tot het toezenden van een evaluatie van het project.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt meer dan éénmaal financiële steun geboden aan dezelfde aanvrager.

Het stichtingsbestuur bepaalt de hoogte van de financiële ondersteuning, tot een maximum van € 2.000.