Het bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Brand Cultuurfonds Limburg
bestaat uit de volgende leden zonder stemrecht:

Thijs Brand, voorzitter

Martijn Wijnhoven, secretaris

En als stem hebbende leden uit:

Lizet Duyvendak, universitair hoofddocent letterkunde aan de Open Universiteit

Nicolette Gast, free-lance tentoonstellingsmaker en adviseur

Peter Fransman, oud-directeur Academie Beeldende Kunsten Maastricht en Museum Het Domein

Harro Coumans, oud-directeur L1 en journalist