Het bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Brand Cultuurfonds Limburg
bestaat uit de volgende leden zonder stemrecht:

Thijs Brand, voorzitter

Martijn Wijnhoven, secretaris

En als stem hebbende leden uit:

Lizet Duyvendak, Universitair hoofddocent letterkunde aan de Open Universiteit

Nicolette Gast, free-lance tentoonstellingsmaker en adviseur

Jos Schatorjé, directeur Limburgs Museum Venlo

Peter Fransman, kunsthistoricus en senior beleidsadviseur cultuur en

evenementen gemeente Sittard-Geleen

Harro Coumans, oud-directeur L1 en journalist