De stichting

De Stichting Brand Cultuurfonds Limburg is in 2000 opgericht. In dat jaar nam Thijs Brand afscheid als directeur van Brand bierbrouwerij in Wijlré. Het afscheidscadeau dat de brouwerij hem meegaf, was dit fonds. Jaarlijks stelt het bedrijf een bedrag aan de stichting ter beschikking, waarmee het bestuur onder voorzitterschap van Thijs Brand culturele initiatieven ondersteunt.

In de stichtingsakte staat dat ruim omschreven: “Het bevorderen en promoten van hedendaagse activiteiten op cultureel gebied, in de meest ruime zin van het woord, in de provincie Limburg”.

Het fonds is bescheiden van omvang en daarom kiest het stichtingsbestuur uitsluitend voor Limburgse initiatieven van professionele kunstenaars die zich hebben gevestigd in Limburg en die aan het begin van hun carrière staan. Een enkele keer ook voor startsubsidies aan projecten die de culturele ontwikkeling in Limburg kunnen bevorderen. Ook daarbij wordt gekeken naar kansen voor jonge professionals.

Het bestuur houdt bij zijn keuzes rekening met de diversiteit van het culturele landschap.

Sinds de start in 2000 heeft het fonds individuele kunstenaars een steuntje in de rug gegeven, films en exposities gesubsidieerd, boekuitgaven mogelijk gemaakt, bijgedragen aan dans- en muziekmanifestaties en de start van een cultureel maandblad ondersteund.